ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΚΙΑΝΗΣ Γ. Α., ΤΣΑΡΜΠΟΣ Β., and ΣΑΜΠΩ Β. “Α 3-D Model the Morphological Evolution of a Mountain, As a Result of Fluvial Processes”. Bulletin of the Geological Society of Greece 34, no. 1 (January 1, 2001): 363–370. Accessed March 28, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/17035.