ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΔΡΑΝΔΑΚΗ E., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΥΝΙΩΤΗ Κ., and ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ Α. “Framework for the Geosites Selection According to the International Union of Geological Sciences (IUGS), and the European Association for the Conservation of Geological - Geomorphological Heritage (ProGEO). 2nd Phase: Opening of a Discussion in the Country, Publishing and More or Less Finalizing the Country Framework”. Bulletin of the Geological Society of Greece 34, no. 2 (August 1, 2018): 803–810. Accessed February 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/17703.