ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ Χ., and ΣΚΕΝΤΟΣ Α. “GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE BASIN OF ATHENS”. Bulletin of the Geological Society of Greece 38 (September 10, 2005): 1–13. Accessed February 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/18351.