1.
Σκιάνης ΓΑ, Βαϊόπουλος Δ, Νικολακόπουλος Κ. ASSESMENT OF THE TVI VEGETATION INDEX WITH THE AID OF PROBABILITY THEORY. geosociety [Internet]. 2004 Jan. 1 [cited 2023 Feb. 6];36(3):1338-46. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/16478