1.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ, ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ Χ, ΣΚΕΝΤΟΣ Α. GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE BASIN OF ATHENS. geosociety [Internet]. 2005 Sep. 10 [cited 2024 Feb. 24];38:1-13. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/18351