Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

New Mediterranean Biodiversity Records (March 2016)


Published: Mar 30, 2016
P. K. KARACHLE
A. ANGELIDIS
G. APOSTOLOPOULOS
D. AYAS
M. BALLESTEROS
C. BONNICI
M. M. BRODERSEN
L. CASTRIOTA
N. CHALARI
J. M. COTTALORDA
F. CROCETTA
A. DEIDUN
Ž. ĐOĐO
A. DOGRAMMATZI
J. DULČIĆ
F. FIORENTINO
O. GÖNÜLAL
J. G. HARMELIN
G. INSACCO
D. IZQUIERDO-GÓMEZ
A. IZQUIERDO-MUÑOZ
A. JOKSIMOVIĆ
S. KAVADAS
M.A. E. MALAQUIAS
E. MADRENAS
D. MASSI
P. MICARELLI
D. MINCHIN
U. ÖNAL
P. OVALIS
D. POURSANIDIS
A. SIAPATIS
E. SPERONE
A. SPINELLI
C. STAMOULI
F. TIRALONGO
S. TUNÇER
D. YAGLIOGLU
B. ZAVA
A. ZENETOS
Abstract

In this Collective Article on “New Mediterranean Biodiversity Records”, we present additional records of species found in the Mediterranean Sea. These records refer to eight different countries throughout the northern part of the basin, and include 28 species, belonging to five phyla. The findings per country include the following species: Spain: Callinectes sapidus and Chelidonura fulvipunctata; Monaco: Aplysia dactylomela; Italy: Charybdis (Charybdis) feriata, Carcharodon carcharias, Seriola fasciata, and Siganus rivulatus; Malta: Pomacanthus asfur; Croatia: Lagocephalus sceleratus and Pomadasys incisus; Montenegro: Lagocephalus sceleratus; Greece: Amathia (Zoobotryon) verticillata, Atys cf. macandrewii, Cerithium scabridum, Chama pacifica, Dendostrea cf. folium, Ergalatax junionae, Septifer cumingii, Syphonota geographica, Syrnola fasciata, Oxyurichthys petersi, Scarus ghobban, Scorpaena maderensis, Solea aegyptiaca and Upeneus pori; Turkey: Lobotes surinamensis, Ruvettus pretiosus and Ophiocten abyssicolum. In the current article, the presence of Taractes rubescens (Jordan & Evermann, 1887) is recorded for the first time in the Mediterranean from Italy. The great contribution of citizen scientists in monitoring biodiversity records is reflected herein, as 10% of the authors are citizen scientists, and contributed 37.5% of the new findings.

Article Details
  • How to Cite
  • KARACHLE, P. K., ANGELIDIS, A., APOSTOLOPOULOS, G., AYAS, D., BALLESTEROS, M., BONNICI, C., BRODERSEN, M. M., CASTRIOTA, L., CHALARI, N., COTTALORDA, J. M., CROCETTA, F., DEIDUN, A., ĐOĐO, Ž., DOGRAMMATZI, A., DULČIĆ, J., FIORENTINO, F., GÖNÜLAL, O., HARMELIN, J. G., INSACCO, G., IZQUIERDO-GÓMEZ, D., IZQUIERDO-MUÑOZ, A., JOKSIMOVIĆ, A., KAVADAS, S., MALAQUIAS, M. E., MADRENAS, E., MASSI, D., MICARELLI, P., MINCHIN, D., ÖNAL, U., OVALIS, P., POURSANIDIS, D., SIAPATIS, A., SPERONE, E., SPINELLI, A., STAMOULI, C., TIRALONGO, F., TUNÇER, S., YAGLIOGLU, D., ZAVA, B., & ZENETOS, A. (2016). New Mediterranean Biodiversity Records (March 2016). Mediterranean Marine Science, 17(1), 230–252. https://doi.org/10.12681/mms.1684
  • Section
  • Collective Article A
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)