Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

New Mediterranean Biodiversity Records (December 2017)


C. STAMOULI
E. H. KH. AKEL
E. AZZURRO
R. BAKIU
A. A. BAS
G. BITAR
Y.Ö. BOYACI
M. CAKALLI
M. CORSINI-FOKA
F. CROCETTA
B. DRAGIČEVIĆ
J. DULČIĆ
F. DURUCAN
R. EL ZRELLI
D. ERGUDEN
H. FILIZ
F. GIARDINA
I. GIOVOS
O. GÖNÜLAL
F. HEMIDA
A. KASSAR
G. KONDYLATOS
A. MACALI
E. MANCINI
P. OVALIS
F. PALADINI DE MENDOZA
M. PAVIČIČ
L. RABAOUI
S.I. RIZKALLA
F. TIRALONGO
C. TURAN
D. VRDOLJAK
S. YAPICI
A. ZENETOS
Abstract

The “New Mediterranean Biodiversity Records” series includes new records of marine species found in the Mediterranean basin and/or information on the spatial distribution of already established species of particular interest. The current article presents information on 20 marine taxa classified per country according to their geographic position in the Mediterranean, from west to east. The new records per ecoregion are as follows: Algeria: the first record of the fish Etrumeus golanii is reported along the Algerian coast. Tunisia: the alien jellyfish Phyllorhiza punctata is reported for the first time in the Gulf of Gabès. Italy: the first record of Siganus rivulatus in the Strait of Sicily and a new record of Katsuwonus pelamis from the central Tyrrhenian Sea are reported. The establishment of the isopod of the genus Mesanthura in the northern Tyrrhenian with some notes on its ecology are also included. Croatia: signs of establishment of the Lessepsian Siganus luridus and the occurrence of the alien mollusc Rapana venosa are reported. Albania: the first record of the elasmobranch Alopias superciliosus and a recent sighting of the rare monk seal Monachus monachus in Albanian waters are given. Greece: signs of the establishment of the fish Parupeneus forsskali and of the ascidian Hermania momus in Hellenic Aegean waters are reported. Turkey: a new record of the fish P. forsskali and of the Acarea of the genus Acaromantis and Simognathus are given, while the first case of Remora australis in association with delphinids and the occurrence of the sea star Coscinasterias tenuispina are reported. Also, the establishment of the two alien species Isognomon legumen and Viriola sp. [cf. corrugata] are presented. Egypt: the fish Bathygobius cyclopterus is reported for the first time in Mediterranean Sea waters. Also, a new record of Pagellus bogaraveo and a first record of Seriola fasciata in Egyptian Mediterranean waters are reported. Lebanon: the first record of Dondice banyulensis is presented.

Article Details
  • How to Cite
  • STAMOULI, C., AKEL, E. H. K., AZZURRO, E., BAKIU, R., BAS, A. A., BITAR, G., BOYACI, Y., CAKALLI, M., CORSINI-FOKA, M., CROCETTA, F., DRAGIČEVIĆ, B., DULČIĆ, J., DURUCAN, F., ZRELLI, R. E., ERGUDEN, D., FILIZ, H., GIARDINA, F., GIOVOS, I., GÖNÜLAL, O., HEMIDA, F., KASSAR, A., KONDYLATOS, G., MACALI, A., MANCINI, E., OVALIS, P., PALADINI DE MENDOZA, F., PAVIČIČ, M., RABAOUI, L., RIZKALLA, S., TIRALONGO, F., TURAN, C., VRDOLJAK, D., YAPICI, S., & ZENETOS, A. (2018). New Mediterranean Biodiversity Records (December 2017). Mediterranean Marine Science, 18(3), 534–556. https://doi.org/10.12681/mms.15823
  • Section
  • Collective Article A
Downloads
Download data is not yet available.
References
Alemany, F., Quintanilla, L., Velez-Belchi, P., García, A. Cortés, D. et al., 2010. Characterization of the spawning habitat of Atlantic bluefin tuna and related species in the Balearic Sea (western Mediterranean). Progress in Oceanography, 86, 21-38.
Ali, M., Diatta, Y., Alkusairy, H., Saad, A., Capapé, C., 2016. First record of Red Sea goatfish Parupeneus forsskali (Osteichthyes: Mullidae) from the Syrian coast (Eastern Mediterranean). Journal of Ichthyology, 56 (4), 616-619.
Allen, G. R., Erdmann, M. V., 2012. Reef fishes of the East Indies (Vol. 1). Perth: Tropical Reef Research. University of Hawai'i Press, Volumes I-III, 1292 pp.
Andaloro, F., Falautano, M., Sinopoli, M., Passarelli, F.M., Pipitone, C. et al., 2005. The lesser amberjack Seriola fasciata (Bloch, 1793) (Perciformes: Carangidae) in the Mediterranean: a recent colonist? Cybium, 29 (2), 141-145.
Azzurro, E., Franzitta, G., Milazzo, M., Bariche, M., Fanelli, E., 2017. Abundance patterns at the invasion front: the case of Siganus luridus in Linosa (Strait of Sicily, Central Mediterranean Sea). Marine and Freshwater Research, 68 (4), 697-702.
Barash, A., Danin, Z., 1992. Fauna Palaestina - Mollusca I - Annotated list of Mediterranean molluscs of Israel and Sinai. The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, 405 pp.
Bariche, M., Letourneur, Y., Harmelin-Vivien, M., 2004. Temporal fluctuations and settlement pattern of native and Lessepsian herbivorous fishes on the Lebanese coast (eastern Mediterranean). Environmental Biology of Fishes, 70, 81-90.
Bartsch, I., 2006. Halacaroidea (Acari): a guide to marine genera. Organisms Diversity Evolution 6 (Electr. Suppl. 6), 1-104.
Bartsch, I., 2009. Checklist of marine and freshwater halacarid mite genera and species (Halacaridae:Acari) with notes on synonyms, habitats, distribution, and descriptions of the taxa, Zootaxa, 1998, 1-170.
Bianchi, C.N., Morri, C., 2000. Marine Biodiversity of the Mediterranean Sea: Situation, Problems and Prospects for Future Research. Marine Pollution Bulletin, 40 (5), 367-376.
Bino, T., Tzoto, H., Bego, F., 2006. Shpendet Dhe Gjitaret E Shqiperise, Dajti 2000, 288 pp.
Boussellaa, W., Boudaya, L., Derbel, H., Neifar, L., 2016. A new record of the Lessepsian fish Etrumeus golanii (Teleostei: Clupeidae) in the Gulf of Gabes, Tunisia, with notes on its parasites. Cahiers de Biologie Marine, 57, 389- 395.
Carpenter, K.E., De Angelis, N., 2016. The living Marine Resources of the eastern central Atlantic. Vol. 4, Bony fishes part 2 (Perciformes to Tetraodontiformes) and Sea turtles. FAO, Rome, 782 pp.
Cattaneo-Vietti, R., Chemello, R., Giannuzzi-Savelli, R., 1990. Atlas of Mediterranean nudibranchs. La Conchiglia, Rome, 264 pp.
Cervera, J.L., Calado, G., Gavaia, C., Malaquias, M.A.E., Templado, J. et al., 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín de l’Instituto Español de Oceanografía, 20, 1-122.
Çınar, M. E., Bilecenoğlu, M., Öztürk, B., Can, A., 2006. New records of alien species on the Levantine coast of Turkey. Aquatic Invasions, 1, 84-90.
Collette, B.B., Nauen, C.E., 1983. FAO species catalogue, Vol. 2: Scombrids of the world. FAO Fisheries Synopsis, 125, 137 pp.
Corsini‐Foka, M., Kondylatos, G., Louizidou, P., 2015. On some rarely caught fish in the southeastern Aegean Sea (Greece, Eastern Mediterranean). Frontiers in Marine Science, doi: 10.3389/conf.FMARS.2015.03.00068
Costa, F., 1991. Atlante dei pesci dei mari italiani. Mursia, Milano, 429 pp.
Crocetta, F., Agius, D., Balistreri, P., Bariche, M., Bayhan, Y.K. et al., 2015. New Mediterranean biodiversity records (October, 2015). Mediterranean Marine Science, 16, 82-702.
Crocetta, F., Gofas, S., Salas, C., Tringali, L.P., Zenetos, A., 2018. Local ecological knowledge versus published literature: a review of non-indigenous Mollusca in Greek marine waters, Aquatic Invasions, 12 (4), 415-434.
Crocetta, F., Zibrowius, H., Bitar, G., Templado, J., Oliverio, M., 2013. Biogeographical homogeneity in the eastern Mediterranean Sea - I: the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Lebanon. Mediterranean Marine Science, 14 (2), 403-408.
Dailianis, T., Akyol, O., Babali, N., Bariche, M., Crocetta, F. et al., 2016. New Mediterranean biodiversity records (July, 2016). Mediterranean Marine Science, 17, 608-626.
De Min, R., Vio, E., 1998. Molluschi e soticinell’alto Adriatico. Annales, 13, 43-54.
Deidun, A., Sciberras, J., Sciberras, A., Gauci, A., Balistreri, P. et al., 2017. The first record of the white-spotted Australian jellyfish Phyllorhiza punctata von Lendenfeld, 1884 from Maltese waters (western Mediterranean) and from the Ionian coast of Italy. BioInvasions Records, 6 (2), 119-124.
Di Natale, A., Srour, A., Hattour, A., Keskin, Ç., Idrissi, M. et al., 2009. Regional study on small tunas in the Mediterranean including the Black Sea. Studies and Reviews, 85, FAO, Rome, 132 pp.
DiBattista, J.D., Randall, J.E., Bowen, B.W., 2012. Review of the round herrings of the genus Etrumeus (Clupeidae: Dussumieriinae) of Africa, with descriptions of two new species. Cybium, 36 (3), 447-460.
Dulčić, J., Antolović, N., Kožul, V., Dragičević, B., Lipej, L., 2013. First records of juveniles of two Lessepsian migrants, Fistularia commersonii Rüppell, 1838 and Siganus luridus (Rüppell, 1829), in the Adriatic Sea. Journal of Applied Ichthyology, 29, 661-662.
Dulčić, J., Dragičević, B., 2011. Nove ribe Jadranskog i Sredozemnog mora. Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 160 pp.
Dulčić, J., Pallaoro, A., 2004. First record of the marbled spinefoot Siganus rivulatus (Pisces: Siganidae) in the Adriatic Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 84, 1087-1088.
Đurović, M., Pešić, A., Joksimović, A., Dulčić, J., 2014. Additional record of a Lessepsian migrant-the dusky spinefoot, Siganus luridus (Rüppell, 1829) in the Eastern Adriatic (Montenegrin coast). Annales Series Historia Naturalis, 24 (2), 87-90.
Evans, J., Borg, J.A., Schembri, P.J., 2013. First record of Herdmania momus (Ascidiacea: Pyuridae) from the central Mediterranean Sea. Marine Biodiversity Records, 6, e134, 4 pp.
Farrag, M.M., 2017. New record of the bigeye thresher shark, Alopias superciliosus Lowe, 1841 (Family: Alopiidae) from the eastern Mediterranean Sea, Egypt. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 5 (2), 316-318.
Ferrario, J., Caronni, S., Occhipinti-Ambrogi, A., Marchini A. 2017. Role of commercial harbours and recreational marinas in the spread of non-indigenous fouling species. Biofouling, 33, 651-660.
Fischer, W., Bianchi, G. (Eds), 1984. Western Indian Ocean; (Fishing Area 51). Prepared and printed with the support of the Danish International Development Agency (DANIDA). FAO species identification sheets for fishery purposes. FΑΟ, Rome Vol. 1-6.
Froese, R., Pauly D., 2017. FishBase. www.fishbase.org.
Gerovasileiou, V., Akel, E.H.Kh., Akyol, O., Alongi, G., Azevedo, F. et al., 2017. New Mediterranean Biodiversity Records (July 2017). Mediterranean Marine Science, 18(2), 355-384.
Gerovasileiou, V., Issaris, Y., 2014. First record of the Indo-Pacific ascidian Herdmania momus (Savigny, 1816) in Greek waters. p. 675-695. In: New Mediterranean Biodiversity Records (October, 2014), Katsanevakis, S., Acar, Ü., Ammar, I., Balci, B. A., Bekas, P.et al., Mediterranean Marine Science, 15 (3).
Ghisotti, F., 1974. Rapana venosa (Valenciennes), nuova ospite Adriatica?, Conchiglie, 10 (5-6), 125-126.
Gökoğlu, M., Teker, S., 2016. First record of Forskål’s goatfish Parupeneus forsskali (Perciformes: Mullidae) in the Gulf of Antalya. p. 608-626. In: New Mediterranean Biodiversity Records (July 2016), Dailianis et al., Meditterranean Marine Science, 17 (2).
Golani, D., Orsi- Relini, L., Massuti, E., Quingard, J.P., 2002. CIESM Atlas of exotic species in the Mediterranean. Vol. I. Fishes. CIESM Publishers, Monaco, 256 pp.
Goren, M., 1978. Comparative study of Bathygobius fuscus (Rüppell) and related species of the Red Sea, including B. fishelsoni n. sp. (Pisces Gobiidae). Senckenbergiana biologica, 58 (5/6), 267- 273.
Güçlüsoy, H., Kıraç, C.O., Veryeri, N.O., Savaş, Y., 2004. Status of the Mediterranean monk seal, Monachus monachus (Hermann, 1779) in the coastal waters of Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21, 201-210.
Gueroun, S.K.M., Kéfi-Daly Yahia, O., Deidun, A., Fuentes, V., Piraino, S. et al., 2015. First record and potential trophic impact of Phyllorhiza punctata (Cnidaria: Scyphozoa) along the north Tunisian coast (South Western Mediterranean Sea). Italian Journal of Zoology, 82 (1), 95-100.
Imanto, P.T., Melianawati, R., Suastika, M., 2006. Spawning performance and embryonic development of red emperor snapper (Lutjanus sebae). Indonesian Aquaculture Journal, 1 (1), 39-44.
Insacco, G., Zava, B., 2016. First record of the Marbled spinefoot Siganus rivulatus Forsskål & Niebuhr, 1775 (Osteichthyes, Siganidae) in Italy. p. 236-237. In: New Mediterranean Biodiversity Records (March 2016), Karachle et al., Mediterranean Marine Science, 17 (1).
Jawad, L., Ibrahim, A., Hassan, M., 2015. First record of the lesser amberjack Seriola fasciata (Teleostei: Carangidae) in Syrian coasts. Cahiers de Biologie Marine, 56, 81-84.
Kabasakal, H., Dalyan, C., Yurtsever, A., 2011. Additional records of the bigeye thresher shark Alopias superciliosus (Lowe, 1839) (Chondrichthyes: Lamniformes: Alopiidae) from Turkish waters. Annales: Series Historia Naturalis, 21, 143- 148.
Kaneva-Abadjieva, V., 1958. A new harmful snail along our Black Sea coast. Priroda, 3, 89-91.
Karamanlidis, A., Dendrinos, P., 2015. Monachus monachus. The IUCN Red List of Threatened Species 2015 at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.
Kasapidis, P., Peristeraki, P., Tserpes, G., Magoulas, A., 2007. A new record of the Lessepsian invasive fish Etrumeus teres (Osteichthyes: Clupeidae) in the Mediterranean Sea (Aegean, Greece). Aquatic Invasions, 2 (2), 152-154.
Kleitou, P., Antoniou, C., Giovos, I., Kletou, D., 2017. Participation of researchers on-board underpins reliable assessment of longline bycatch. The example of the shark Alopias superciliosus Lowe, 1841 from Cyprus (Eastern Mediterranean). International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 5 (3), 375-378.
Koukouras, A., Sinis, A.I., Bobori, D., Kazantzidis, S., Kitsos, M.S., 2007. The echinoderm (Deuterostomia) fauna of the Aegean Sea, and comparison with those of the neighbouring seas. Journal of Biological Research, 7, 67-92.
Lipej, L., Acevedo, E., Akel, E.H., Anastasopoulou, A., Angelidis, A. et al., 2017. New Mediterranean Biodiversity Records (March 2017). Mediterranean Marine Science, 18 (1), 179-201.
Lorenti, M., Dappiano, M., Gambi, M.C., 2009. Occurrence and ecology of Mesanthura (Crustacea: Isopoda: Anthuridea) in two Italian harbours. Marine Biodiversity Records, 2, e48.
Machado, A.B.M., Drummond, G.M., Paglia, A.P., 2008. Aquatic invertebrates: the situation of threat of aquatic invertebrates in Brazil. In: Red Book of endangered Brazilian fauna. Machado, A.B.M., Drummond, G.M., Paglia, A.P. (Eds). Brasilia (DF): MMA; Belo Horizonte (MG): Biodiversitas Foundation, 2008, Biodiversity, 19 pp.
Madiraca, F., Davidov, B., 2015. The first record of the bigeye thresher shark, Alopias superciliosus (Elasmobranchii: Lamniformes: Alopiidae) in the Adriatic Sea. p. 472-488. In: New Mediterranean biodiversity records (July 2015), Tsiamis et al., Mediterranean Marine Science, 16 (2).
Mann, R., Harding, J.M., 2003. Salinity tolerance of larval Rapana venosa: implications for dispersal and establishment of an invading predatory gastropod on the North American Atlantic coast. The Biological Bulletin, 204(1), 96-103.
Mater, S., Meriç, N., 1996. Deniz balıkları. p. 129-172. In: Türkiye Omurgalılar Tür Listesi. Kence, A., Bilgin, C.C., (Eds). Nurol Matbaacilik publisher, Ankara.
Matsunuma, M., Motomura, H., Matsuura, K., Shazili, N.A.M., Ambak, M.A., (Eds) 2011. Fishes of Terengganu East coast of Malay Peninsula. Malaysia. National Museum of Nature and Science, Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu, and Kagoshima University Museum, Kagoshima 251pp.
Mehanna, S.F., Mahmoud, U.M., Hassanien, E.M., 2016. First occurrence of the Red Sea goatfish, Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976) in the coastal waters of Egyptian Mediterranean Sea. International Journal of Fisheries and Aquaculture, 8 (9), 94-97.
Micali, P., Siragusa, F., Agamennone, F., Germanà, A., Sbrana, C., 2017. Karpathos Island (Greece) and its Indo-Pacific alien species. Part 1. Bollettino Malacologico 53, 40-49.
Mienis, H.K., Rittner, O., Shefer, S., Feldstein, T., Yahel, R., 2016. First record of the Indo_pacific Isognomon legumen from the Mediterranean coast of Israel (Mollusca, Bivalvia, Isognomidae). Triton, 33, 9-11.
Miller, P.J., Stefanni, S., 2001. The Eastern Pacific species of Bathygobius (Perciformes: Gobiidae). Revista de biologia tropical, 49 (1), 141-156.
Morselli, I., 1970. Ricerche sugli Alacaridi delle coste livornesi. II.-Acaromantis monnioti, una nuova specie raccoltasui fondi sabbiosi delle Secche della 206 Meloria (Livorno). Pubblicazioni della Stazione Zoologica di Napoli, 38, 109-119.
Mytilineou, Ch., Akel, E.H.Kh., Babali, N., Balistreri, P., Bariche, M. et al., 2016. New Mediterranean Biodiversity Records (November 2016). Mediterranean Marine Science, 17 (3), 794-821.
Naeem, S., Li, S., 1997. Biodiversity enhances ecosystem reliability. Nature, 390, 507-509.
Negoescu, I., Wägele, J.W., 1984. World list of Anthuridean Isopods (Crustacea, Isopoda, Anthuridea). Travaux du Muse´um d’Histoire Naturelle ‘Grigore Antipa’, 25, 99-145.
Nikolsky, G. V., 1963. The Ecology of Fishes. Academy press, London and New York,. 352 pp.
Osman, A.G.M., Farrag, M.M.S., Akel, E.S.H.K., Moustafa, M.A., 2013. Feeding behavior of lessepsian fish Etrumeus teres (Dekay, 1842) from the Mediterranean Waters, Egypt. The Egyptian Journal of Aquatic Research, 39 (4), 275-282.
Özaydin, O, Katagan, T., Ünsal, S., 1995. The Echinoderms of the Turkish seas. Israel journal of Zoology, 41, 57-68.
Özgür Özbek, E., 2013. Macrobenthic echinoderm fauna of the littoral zone of the Gulf of Antalya and some ecological factors affecting their seasonal distribution. Ph.D. Thesis. Akdeniz University, Institute of Science, Department of Fisheries, Turkey, 431 pp.
Öztürk, B., Buzzurro, G., Avni Benli, H., 2004. Marine molluscs from Cyprus: new data and checklist. Bollettino Malacologico, 39 (5-8), 49-78.
Öztürk, B., Doğan, A., Bitlis-Bakir, B., Salman, A., 2014. Marine molluscs of the Turkish coasts: an updated checklist. Turkish Journal of Zoology, 38, 832-879.
Pepato, A., Tiago, C.G., 2004. The genera Acaromantis and Simognathus (Simognathinae, Halacaridae) on the north coast of Sao Paulo State, Brazil. Zootaxa, 615, 1-16.
Poore, G.C.B., Schotte, M., 2009. Mesanthura Barnard, 1914. In: World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database, Boyko, C.B, Bruce, N.L., Hadfield, K.A., Merrin, K.L., Ota, Y. et al. (Eds) (2008). Accessed through: WoRMS: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=205305 on 2017-06-10.
Rainboth, W.J., 1996. Fishes of the Cambodian Mekong. FAO Species Identification Field Guide for Fishery Purposes, Rome, 310 pp.
Ruci, S., Kasemi, D., Beqiraj, S., 2014. State of Macrozoobenthic Community in the Adriatic Rocky Shores of Albania in Spring Season. Albanian Journal of Agricultural Sciences, 13 (3), 42.
Samaan, A.A., Ghobashy, A.F., Aboul Ezz, S.M., 1989. The benthic fauna of Lake Burollus. Community composition and distribution of the total fauna. Bulletin of the National Institute of Oceanography and Fisheries (Egypt), 15, 217-224.
Scheinin, A.P., Goffman, O., Elasar, M., Perelberg, A., Kerem, D.H., 2011. Mediterranean monk seal (Monachus monachus) resighted along the Israeli coastline after more than half a century. Aquatic Mammals, 37, 241-242.
Silva-Jr, J. M., Sazima, I., 2008. Whalesuckers on spinner dolphins: an underwater view. Marine Biodiversity Records, 1, e22.
Sonin, O., Salameh P., Golani D., 2009. First record of the lesser amberjack, Seriola fasciata (Actinopterygii: Perciformes: Carangidae), in the Levant. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 39 (1), 71-73.
Sonin, O., Salameh, P., Edelist, D., Golani, D., 2013. First record of the Red Sea goatfish, Parupeneus forsskali (Perciformes: Mullidae) from the Mediterranean coast of Israel. Marine Biodiversity Records, 6, e105.
Thessalou-Legaki, M., Aydogan, O., Bekas, P., Bilge, G., Boyaci, Y.O. et al., 2012. New Mediterranean biodiversity records (December 2012). Mediterranean Marine Science, 13 (2), 312-327.
Tortonese, E. (Ed), 1965. Fauna d’Italia; Echinodermata. Edizioni Calderini, Bologna, 422 pp.
Tortonese, E., (Ed) 1975. Fauna d' Italia, Osteichthyes, Pesci ossei, Vol XI., Edizioni Calderini, Bologna, 636 pp.
Türkmen, M., Türkmen, A., Tepe, Y., Ateş, A., Gökkuş, K., 2008. Determination of metal contaminations in sea foods from Marmara, Aegean and Mediterranean seas: Twelve fish species. Food Chemistry, 108 (2), 794-800.
Viets, K., 1940. Meeresmilben aus der Adria (Halacaridae und Hydrachnellae, Acari). Archiv für Naturgeschichte, (Neue Folge) 9, 1-135.
WoRMS Editorial Board 2017. World Register of Marine Species. http://www.marinespecies.org (Accessed 23 August 2017).
Zenetos, A., 2017. Progress in Mediterranean bioinvasions two years after the Suez Canal enlargement. Acta Adriatica (in press).
Zenetos, A., Çinar, M.E., Pancucci-Papadopoulou, M.A., Harmelin, J.G., Furnari, G. et al., 2005. Annotated list of marine alien species in the Mediterranean with records of the worst invasive species. Mediterranean Marine Science, 6 (2), 63-11.
Most read articles by the same author(s)