Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

New Alien Mediterranean Biodiversity Records (March 2020)


MICHEL BARICHE
https://orcid.org/0000-0001-6831-4311
SARA A.A. AL-MABRUK
MARIA AYCA ATEŞ
ADNAN BÜYÜK
FABIO CROCETTA
MICHAIL DRITSAS
DIALA EDDE
https://orcid.org/0000-0001-5854-5458
ANA FORTIČ
https://orcid.org/0000-0002-5715-3572
ELISSAVET GAVRIIL
VASILIS GEROVASILEIOU
https://orcid.org/0000-0002-9143-7480
MEHMET GÖKOĞLU
FATIH M. HUSEYINOGLU
PARASKEVI K. KARACHLE
PERIKLIS KLEITOU
TUBA TERBIYIK KURT
https://orcid.org/0000-0002-2937-6816
JOACHIM LANGENECK
CLAUDIO LARDICCI
LOVRENC LIPEJ
https://orcid.org/0000-0002-7608-1631
CHRISTINA PAVLOUDI
https://orcid.org/0000-0001-5106-6067
MAURIZIO PINNA
https://orcid.org/0000-0001-8335-4098
JAMILA RIZGALLA
MEHMET RÜŞTÜ ÖZEN
FRANCISCO SEDANO
https://orcid.org/0000-0003-2872-1101
ERGUN TAŞKIN
GAMZE YILDIZ
FRANCESCO ZANGARO
https://orcid.org/0000-0002-5852-5104
Abstract
The current article presents 18 new records from seven Mediterranean countries. These records include one rhodophyte, four
nudibranchs, two crustaceans, one stingray and 10 bony fishes. They are grouped by country as follows: Lebanon - first record of
the Striped bass Morone saxatilis, the stingray Himantura leoparda, the Areolate grouper Epinephelus areolatus and the Spot-fin
porcupinefish Diodon hystrix from various parts of the country; Turkey - first record of the invasive red alga Grateloupia turuturu
from the sea of Marmara (region of Bandırma), the sea slug Goniobranchus obsoletus and the crab Arcania brevifrons from the
Gulf of Antalya and the cladoceran Pleopis schmackeri from several locations along the Aegean Sea; Cyprus - first record of the
alien sea slug Berthellina citrina from the region of Cape Greco and an observation of a butterflyfish Heniochus sp. from the northeastern
side of the island; Greece - first record of the alien sea slug Anteaeolidiella lurana from the region of Heraklion in Crete
and the record of the Atlantic spadefish Chaetodipterus faber and the Black surgeonfish Acanthurus cfr gahhm from Salamina
Island; Slovenia - first record of the alien sea slug Thecacera pennigera from Izola; Italy - first record of the hybrid Striped bass
(Morone saxatilis × Morone chrysops) from the northern Tyrrhenian Sea and a first record of the goldfish Carassius auratus from
the region of Apulia; Libya - first record of the Red Sea goatfish Parupeneus forsskali and the African surgeonfish Acanthurus
monroviae, respectively from the eastern (Al-Tamimi area) and the western shore (Al-Khums area).
Article Details
  • Section
  • Collective Article A
Downloads
Download data is not yet available.
References
Arlyza, I.S., Shen, K.N., Solihin, D.D., Soedharma, D., Berrebi, P., Borsa P., 2013. Species boundaries in the Himantura uarnak species complex (Myliobatiformes: Dasyatidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 66 (1), 429-435.
Bárbara, I., Cremades, J., 2004. Grateloupia lanceola versus Grateloupia turuturu (Gigartinales, Rhodophyta) en la Península Ibérica. Anales del Jardin Botanico de Madrid, 61(2), 103-118.
Barchana, D., 2008. Thecacera pennigera - a new Mediterranean exotic? Sea Slug Forum. Australian Museum, Sydney. http://www.seaslugforum.net/showall/thecpen (Accessed 21 January 2020).
Bariche, M., 2012. Recent evidence on the presence of Heniochus intermedius (Teleostei: Chaetodontidae) and Platycephalus indicus (Telestoi: Platycephalidae) in the Mediterranean Sea. BioInvasions Records, 1 (1), 53-57.
Bariche, M., Azzurro, E., 2016. Enhancing early detection through social networks: a Facebook experiment. p. 413. In: Rapports et procès-verbaux des réunions Commission internationale pour l’exploration scientifique de la Mer Méditerranée, No 41, 12-16 September 2016. Kiel, Germany.
Ben Rais Lasram, F., Tomasini, J.A., Guilhaumon, F., Romdhane, Ms., Do Chi, T. et al., 2008. Ecological correlates of dispersal success in Lessepsian fishes. Marine Ecology Progress Series, 363, 273-286.
Ben Souissi, J., Diatta, Y., Gargouri Ben Abdallah, L., Capapé, C., 2011. Occurrence of the Monrovian surgeonfish Acanthurus monroviae (Osteichthyes: Acanthuridae) off the coast of Tunisia (central Mediterranean). Cahiers de Biologie Marine, 52, 331-335.
Borsa, P., Durand, J.D., Shen, K.N., Arlyza, I.S., Sohilin, D.D., Berrebi, P., 2013. Himantura tutul sp., nov. (Myliobatoidei: Dasyatidae), a new ocellated whipray from the tropical Indo-West Pacific, described from its cytochrome-oxidase I gene sequence. Comptes Rendus Biologies, 336, 82-92.
Carmona, L., Bhave, V., Salunkhe, R., Pola, M., Gosliner, T.M. et al., 2014. Systematic review of Anteaeolidiella (Mollusca, Nudibranchia, Aeolidiidae) based on morphological and molecular data, with a description of three new species. Zoological Journal of the Linnean Society, 171, 108-132.
Cecere, E., Moro, I., Wolf, M.A., Petrocelli, A., Verlaque, M., Sfriso, A., 2011. The introduced seaweed Grateloupia turuturu (Rhodophyta, Halymeninales) in two Mediterranean transitional water systems. Botanica Marina, 54, 23-33.
Chen, H., 1989. Leucosiidae (Crustacea, Brachyura). In: Forest J (Ed), Resultats des Campagnes Mosorstom, Vol. 5. Memoires du Museum National d’Historie Naturelle, Paris (A), 155, 181-263.
Çinar, M. E., Bilecenoglu, M., Ozturk, Β., Katagan, Τ., Yokes, Μ. et al., 2011. An updated review of alien species on the coasts of Turkey. Mediterranean Marine Science, 12 (2), 257-315.
Çinar, M.E., Bilecenoglu, M., Öztürk, B., Can, A., 2006. New records of alien species on the Levantine coast of Turkey. Aquatic Invasions, 1 (2), 84-90.
Crocetta, F., Agius, D., Balistreri, P., Bariche, M., Bayhan, Y.K. et al., 2015. New Mediterranean Biodiversity Records (October 2015). Mediterranean Marine Science, 16 (3), 682-702.
Doneddu, M., Trainito, E., 2015. Lo strano caso di Thecacera pennigera (Montagu, 1815) (Nudibranchia: Polyceridae) nel Mar Mediterraneo: ovvero, quando la natura corregge l’errore umano. Notiziario S.I.M. 33 (1), 3-10.
Ergüden, D., Bayhan, Z.K., Ergüden, S.A., Altun, A., 2018. Occurrence of the Red Sea Goatfish Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976) from the Western Mediterranean Coast of Turkey. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 4 (1), 68-72.
Ergüden, D., Cekic, M., Ergüden, S.A., Turan, C., 2016. Occurrence of Heniochus intermedius Steindachner, 1893 in Iskenderun Bay (Northeastern Mediterranean, Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 32 (2), 375-376.
Evans, J., Tonna, R., Schembri, P.J., 2015. Portent of accident? Two new records of thermophilic fish from the central Mediterranean. BioInvasions Records, 4 (4), 299-304.
Fischer, W., Bauchot, M.L., Schneider, M. (Eds), 1987. Fiches FAO d’identification des espèces pour les besoins de la pêche (Révision 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. FAO, Rome, 1530 pp.
Fishery and Aquaculture Country Profiles. Israel, 2018. Country Profile Fact Sheets. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department. Rome. Updated 1 October 2007. http://www. fao.org/fishery/ (Accessed 13 January 2020).
Fortini, N., 2016. Nuovo atlante dei pesci delle acque interne italiane: guida complete ai pesci, ciclostomi, crostacei decapodi di acque dolci e salmastre. Aracne Editrice, Roma, 696 pp.
Froese, F., Pauly, D., 2004. FishBase. http://www.fishbase.org Froese, F., Pauly, D., 2009. FishBase. http://www.fishbase.org (Accessed 20 November 2019). Froese, R., Pauly, D., 2019. FishBase. http://www.fishbase.org (Accessed 15 December 2019).
Froese, R., Pauly, D., 2020. FishBase. https://www.fishbase.org (Accessed 27 January 2020). Galil, B.S., 2012. Truth and consequences: the bioinvasion of the Mediterranean Sea. Integrative Zoology, 7 (3), 299-311.
Galil, B.S., 2001. A revision of the genus Arcania Leach, 1817 (Crustacea: Decapoda: Leucosioidea). Zoologische Mededelingen, Leiden 75 (11), 169-206.
Galil, B.S., Levitt-Barmats, Y., Lubinevsky, H., Yudkovsky, Y., Paz, G. et al., 2017. A record of Arcania brevifrons Chen, 1989 (Crustacea; Decapoda; Leucosiidae) from the Mediterranean coast of Israel. Bio Invasions Records. Vol. 6. Is. 3. 249-253.
Geller, J., Meyer, C., Parker, M., Hawk, H., 2013. Redesign of PCR primers for mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I for marine invertebrates and application in all-taxa biotic surveys. Molecular Ecology Resources, 13 (5), 851-861.
Giovos, I., Kleitou, P., Poursanidis, D., Batjakas, I., Bernardi, G. et al., 2019. Citizen-science for monitoring marine invasions and stimulating public engagement: a case project from the eastern Mediterranean. Biological Invasions, 21, 3707-3721.
Gokoglu, M., Bodur, T., Kaya, Y., 2003. First record of Red Sea Bannerfish (Heniochus intermedius Steindachner, 1893) from the Mediterranean Sea. Israel Journal of Zoology, 49 (4), 324-325.
Guiry, M.D., Guiry, G.M., 2019. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org (Accessed 02 December 2019).
Gurney, R., 1927. Report on the Crustacea: Copepoda and Cladocera of the Plankton. The Transactions of the Zoological Society of London, 22 (2), 139-172.
Halevy, Y., Barchana, D., Twina, K., Lavi, Y., Ben Zvi, E. et al., 2015. First records of Goniobranchus obsoletus from the Mediterranean coast of Israel. Triton: Journal of the Israel Malacological Society, 32, 4-5.
Hodson, R.G., 1989. Hybrid striped bass biology and life history. SRAC Publication, 300, 1-3. Horta e Costa B., Gonçalves, E.J., 2013. First occurrence of the Monrovia doctorfish Acanthurus monroviae (Perciformes: Acanthuridae) in European Atlantic waters. Marine Biodiversity Records, 6, e20.
Huckstorf, V., Freyhof, J., 2013. Carassius auratus. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T166083A1110472.
Katsanevakis, S., Acar, Ü., Ammar, I., Balcı, B., Bekas, P. et al., 2014. New Mediterranean Biodiversity Records (October, 2014). Mediterranean Marine Science, 15 (3), 675-695.
Katsanevakis, S., Coll, M., Piroddi, C., Steenbeek, J., Ben Rais Lasram, F. et al., 2014. Invading the Mediterranean Sea: biodiversity patterns shaped by human activities. Frontiers in Marine Science, 1 (32), 1-11.
Kim, S.W., Onbé, T., 1989. Distribution and zoogeography of the marine cladoceran Podon schmackeri in the northwestern Pacific. Marine Biology, 102, 203-210.
Kizak, V., Güner, Y., 2014. First record of F2 hybrid striped bass (Morone chrysops ♀ × Morone saxatilis ♂ × Morone chrysops ♀ × Morone saxatilis ♂) in Kemer Dam Lake. Turkish Journal of Zoology, 38, 637-641.
Kleitou, P., Giovos, I., Wolf, W., Crocetta, F., 2019. On the importance of citizen-science: the first record of Goniobranchus obsoletus (Rüppell and Leuckart, 1830) from Cyprus (Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia). BioInvasions Records, 8 (2), 252-257.
Kleitou, P., Giovos, I., Antoniou, C., Ioannou, G., Bernardi, G., 2020. The third record of black-spotted porcupinefish Diodon hystrix Linnaeus, 1758 in the Mediterranean Sea. Journal of Applied Ichthyology.
Kousteni, V., Bakiu, R., Benhmida, A., Crocetta, F., Di Martino, V. et al., 2019. New Mediterranean Biodiversity Records 2019. Mediterranean Marine Science, 20 (1), 230-247.
Langeneck, J., Marcelli, M., Bariche, M., Azzurro, E., 2017. Social networks allow early detection of non indigenous species: first record of the red drum Sciaenops ocellatus (Actinopterygii: Perciformes: Sciaenidae) in Italian waters. Acta Adriatica, 58, 365-370.
Last, P.R., Naylor, G.J.P., Manjaji-Matsumoto, B.M., 2016. A revised classification of the family Dasyatidae (Chondrichthyes: Myliobatiformes) based on new morphological and molecular insights. Zootaxa, 4139 (3), 345-368.
Leray, M., Yang, J.Y., Meyer, C.P., Mills, S.C., Agudelo, N. et al., 2013. A new versatile primer set targeting a short fragment of the mitochondrial COI region for metabarcoding metazoan diversity: application for characterizing coral reef fish gut contents. Frontiers in Zoology, 10 (1), 34.
Lipej, L., Acevedo, I., Akel, E., Anastasopoulou, A., Angelidis, A. et al., 2017. New Mediterranean Biodiversity Records (March 2017). Mediterranean Marine Science, 18 (1), 179-201.
Manjaji-Matsumoto, B., Last, P., 2008. Himantura leoparda sp. nov., a new whipray (Myliobatoidei: Dasyatidae) from the Indo-Pacific. Descriptions of New Australian Chondrichthyans, 293-301. McDowall, R.M., 2000. The Reed field guide to New Zealand freshwater fishes. Raupo Publishing (NZ) Ltd, Auckland, 224 pp.
Mooi, R.D. and Gill, A.C, 2002. Historical biogeography of fishes. p. 43-68. In: Handbook of fish biology and fisheries, Fish biology, Vol 1. Hart, P.J.B., Reynolds, J.D. (Eds). Blackwell Science Ltd, London.
Moustafa, A.Y., Golestani, H., Valdés, Á., 2018. A review of the genus Berthellina (Mollusca: Heterobranchia: Pleurobranchidae) in the Red Sea based on molecular and anatomical data. Marine Biodiversity, 48, 1121-1134.
Moyle P.B., Cech J.J., 2004. Fishes. An introduction to Ichthyology, 5th edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 726 pp.
Onbé, T., 1999. Ctenopoda and Onychopoda (=Cladocera). p. 797-811. In: South Atlantic Zooplankton. Boltovskoy, D. (Ed.). Brachuys Publishers, Leiden.
Ordines, F., Deudero, S., Sinte-Vila, J., Sbragaglia, V., Fricke, R., Azzurro, E., 2018. A new record of Diodon hystrix (Actinopterygii: Tetraodontiformes: Diodontidae) in the Mediterranean Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 48 (4), 403-407.
Pajuelo, J.G., González, J.A., Triay-Portella, R., Martín, J.A., Ruiz-Díaz, R., Lorenzo, J.M., Luque, Á. (2016). Introduction of non-native marine fish species to the Canary Islands waters through oil platforms as vectors. Journal of Marine Systems, 163, 23-30.
Pancucci-Papadopoulou, M., Zenetos, A., Corsini-Foka, M., Politou, C., 2005. Update of marine alien species in Hellenic waters. Mediterranean Marine Science, 6 (2), 147-158.
Petović, S., Lipej, L., 2017. First record of the sea slug Thecacera pennigera (Montagu, 1815), (Nudibranchia, Polyceridae) in the Adriatic Sea. p. 355-384. In: New Mediterranean Marine Biodiversity Records (July, 2017), Gerovasileiou, V., Akel, E., Akyol, O., Alongi, G., Azevedo, F. et al., Mediterranean Marine Science 18 (2).
Randall, J.E., 2004. Revision of the goatfish genus Parupeneus (Perciformes: Mullidae), with description of two new species. Indo-Pacific Fishes, 36, 1-64.
Rocha da, C.E.F., 1985. The occurrence of Pleopis schmackeri (Poppe) in the Southern Atlantic and other marine cladocerans on the Brazilian coast. Crustaceana, 49 (2), 202-204.
Rothman, S.B.S., Stern, N., Goren, M., 2016. First record of the Indo-Pacific areolate grouper Epinephelus areolatus (Forsskål, 1775) (Perciformes: Epinephelidae) in the Mediterranean Sea. Zootaxa, 4067 (4), 479-483.
Roy, H., Groom, Q., Adriaens, T., Agnello, G., Antic, M. et al., 2018. Increasing understanding of alien species through citizen science (Alien-CSI). Research Ideas and Outcomes, 4, e31412.
Rudman, W.B., 2004. Chromodoris obsoleta (Rüppell & Leuckart, 1831). Sea Slug Forum. Australian Museum, Sydney. (Accessed 3 August 2019).
Skorić, S., Cvijanovic, G., Kohlmann, K., Hegedis, A., Jaric, I. et al., 2013. First record of a hybrid striped bass (Morone saxatilis × Morone chrysops) in the Danube River. Journal of Applied Ichthyology, 29, 668-670.
Streftaris, N., Zenetos, A., 2006. Alien marine species in the Mediterranean - the 100 ‘‘worst invasives’’ and their impact. Mediterranean Marine Science, 7 (1), 87-118.
Terbıyık Kurt, T., Polat, S., 2018. Introduction of a new Indo- Pacific marine cladoceran to the Mediterranean Sea. Mediterranean Marine Science, 18(3), 517-523.
Tiralongo, F., Baldacconi, R., 2014. New Mediterranean record of the rare sea slug Thecacera pennigera (Montagu, 1815), (Nudibranchia, Polyceridae). In: Kapiris, K., Apostolidis, C., Baldacconi, R., Başusta, N., Bilecenoglu, M. et al. New Mediterranean Biodiversity Records (April, 2014), Mediterranean Marine Science 15 (1), 198-212.
Yamada, Y., 1941. Notes on some Japanese algae IX. Scientific Papers of the Institute of Algological Research, Faculty of Science, Hokkaido Imperial University, 2, 195-215.
Yokeş, M.B., Andreou, V., Bakiu, R., Bonanomi, S., Camps, J. et al., 2018. New Mediterranean Biodiversity Records (November 2018). Mediterranean Marine Science, 19(3), 675-689.
Yucel, N., Sakalli, A., Karahan, A., 2017. First record of the honeycomb stingray Himantura leoparda (Manjaji-Matsumoto & Last, 2008) (Myliobatoidei: Dasyatidae) in the Mediterranean Sea, confirmed by DNA barcoding. Journal of Applied Ichthyology, 33, 530-532.
Zafeiropoulos, H., Viet, H.Q., Vasileiadou, K., Potirakis, A., Arvanitidis, C. et al., 2020. PEMA: a flexible pipeline for environmental DNA metabarcoding analysis of the 16S rRNA, ITS and COI marker genes. GigaScience, 9 (3), giaa022.
Zenetos, A., Corsini-Foka, M., Crocetta, F., Gerovasileiou, V., Karachle, P.K. et al., 2018. Deep cleaning of alien species records in the Greek Seas (2018 update). Management of Biological Invasions, 9 (3), 209-226.
Zenetos, A., Apostolopoulos, G., Crocetta, F., 2016. Aquaria kept marine fish species possibly released in the Mediterranean Sea: First confirmation of intentional release in the wild. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 46 (3), 255-262.
Zenetos, A., Çinar, M.E., Crocetta, F., Golani, D., Rosso, A. et al., 2017. Uncertainties and validation of alien species catalogues: the Mediterranean as an example. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 191, 171-187.
Zenetos, A., Gofas, S., Russo, G., Templado, J., 2004. CIESM Atlas of Exotic Species in the Mediterranean. Vol. 3. Molluscs. CIESM Publishers, Monaco, 376 pp.
Zenetos, A., Mačić, V., Jaklin, A., Lipej, L., Poursanidis, D. et al., 2016. Adriatic ‘opisthobranchs’ (Gastropoda, Heterobranchia): shedding light on biodiversity issues. Marine Ecology - An evolutionary perspective 37(6), 1239-1255. Zenetos, A., (2017): Progress in Mediterranean bioinvasions two years after the Suez Canal enlargement. Acta Adriatica, 58(2), 347-358.
Zenetos, A., Gofas, S., Morri, C., Rosso, A., Violanti, D. et al., 2012. Alien species in the Mediterranean Sea by 2012. A contribution to the application of European Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part 2 Introduction trends and pathways. Mediterranean Marine Science, 13 (2), 328-352.
Ζenetos, Α., Gofas, S., Morri, C., Rosso, A., Violanti, D. et al., 2012. Alien species in the Mediterranean Sea by 2012. A contribution to the application of European Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part 2. Introduction trends and pathways. Mediterranean Marine Science, 13 (2), 328-352.
Most read articles by the same author(s)