Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

New records of rare species in the Mediterranean Sea (May 2020)


VASILIS GEROVASILEIOU
OKAN AKYOL
ZINAH AL-HOSNE
REEM ALSHIKH RASHEED
EYLUL ATAÇ
GIAMBATISTA BELLO
ILIJA ĆETKOVIĆ
MARIA CORSINI-FOKA
FABIO CROCETTA
FRANCESCO DENITTO
PAOLO GUIDETTI
BENAL GÜL
GIANNI INSACCO
CARLOS JIMENEZ
CATALDO LICCHELLI
LOVRENC LIPEJ
ANDREA LOMBARDO
EMANUELE MANCINI
GIULIANA MARLETTA
NIKOLAS MICHAILIDIS
ANA PEŠIĆ
DIMITRIS POURSANIDIS
WAHID REFES
HAMZA SAHRAOUI
IOANNIS THASITIS
FRANCESCO TIRALONGO
ZAFER TOSUNOĞLU
https://orcid.org/0000-0002-1168-9611
DOMEN TRKOV
ANGLEO VAZZANA
BRUNO ZAVA
Abstract

This Collective Article presents information about 17 taxa belonging to four Phyla (one Cnidaria, two Arthropoda, four Mollusca, and ten Chordata) and extending from the Western Mediterranean to the Levantine Sea. The new records were reported from nine countries as follows: Algeria: first published records of the clingfishes Apletodon dentatus and Lepadogaster lepadogaster after 1955; France: first record of the tripletail Lobotes surinamensis in French Mediterranean waters; Italy: new records of the rare bonito Orcynopsis unicolor and the recently described nudibranch Elysia rubeni from Sicily; first records of the parasitic cirriped Sacculina eriphiae and the nudibranch Dondice trainitoi in the Ionian Sea; first record of the nudibranch Taringa tritorquis in the Mediterranean Sea; first record of the tripletail Lobotes surinamensis in the North Ionian Sea; first documented record of the cephalopod Macrotritopus defilippi in the Adriatic Sea; Slovenia: first record of the Mediterranean endemic cryptobenthic goby Odondebuenia balearica; Montenegro: several recent occurrences of the critically endangered bull ray Aetomylaeus bovinus in the South-eastern Adriatic Sea; Greece: records of the nudibranch Dondice trainitoi in the Eastern Mediterranean Sea; new record of the occurrence of the Mediterranean spearfish Tetrapturus belone from Greece (Rhodes Island); Turkey: recent captures of the vulnerable ocean sunfish Mola mola, caught by purse-seine, in the Aegean Sea and the Dardanelles; new record of the luvar Luvarus imperialis along the Aegean coast of Turkey; Cyprus: first record of the habitat-forming hydroid Lytocarpia myriophyllum, often in considerable densities; first confirmed record of the agujon needlefish Tylosurus imperialis; Syria: first record of the decapod Ethusa mascarone.

Article Details
  • Section
  • Collective Article B
Downloads
Download data is not yet available.
References
Aguilar, R., Garcia, S., Perry, A.L., Alvarez, H., Blanco, J., Bitar, G., 2018. 2016 Deep-sea Lebanon Expedition: Exploring Submarine Canyons. Oceana, Madrid, 94 pp.
Akyol, O., Aydın, I., Gülşahin, A., Kara, A., 2013. Records of three uncommon fishes from Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 29, 925-926.
Akyol, O., Ceyhan, T., 2012. Turkish driftnet fishery for Albacore, Thunnus alalunga (Actinopterygii: Perciformes: Scombridae), and incidental catches in the eastern Mediterranean. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 42, 131-135.
Akyol, O., Erdem M., Ünal, V., Ceyhan, T., 2005. Investigations on drift-net fishery for swordfish (Xiphias gladius L.) in the Aegean Sea. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29, 1225-1231.
Ammar I., Khalifa F., 2019. First record of Brachynotus atlanticus Forest, 1957 (Decapoda, Varunidae) from Syrian coast. Species, 20, 151-154.
Bakir, A.K., Katağan, T., Aker, H.V., Özcan, T., Sezgin M., Ateş A.S., Koçak, C., Kirkim F., 2014. The marine arthropods of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38, 765-831.
Bauchot, M.-L., 1987. Poissons osseux. p. 891-1421. In: Fiches FAO d'identification pour les besoins de la pêche. (rev. 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. Vol. II. Fischer, W., Bauchot, M.L., Schneider, M. (Eds.). Commission des Communautés Européennes and FAO, Rome.
Bello, G., 2008. Cephalopoda. In: Checklist of the flora and fauna of the Italian seas. G. Relini (Ed.). Biologia Marina Mediterranea, 15 (suppl. 1), 318-322.
Bello, G., Causse, R., Lipej, L., Dulčić, J., 2014. A proposed best practice approach to overcome unverified and unverifiable “first records” in ichthyology. Cybium, 38, 9-14.
Betti, F., 2011. Il regno dei Nudibranchi. Guida ai molluschi opistobranchi della Riviera del Conero. Editrice La Mandragora, Imola, 198 pp.
Bilecenoğlu, M., Kaya, M., Cihangir, B., Çiçek, E., 2014. An updated checklist of the marine fishes of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38, 901-929.
Bilecenoğlu, M., Taskavak, E., Mater, S., Kaya, M., 2002. Checklist of the marine fishes of Turkey. Zootaxa, 113, 1-194.
Bilge, G., Filiz, H., Gülşahin, A., 2017. Occurrence of Lobotes surinamensis (Osteichthyes: Lobotidae) in the Mediterranean: Historical and recent data. Zoology in the Middle East, 63, 43-47.
Bo, M., 2017. Deep-sea corals of the Mediterranean Sea. FAO, I7256EN. http://www.fao.org/3/a-i7256e.pdf
Bradai, M.N., Quignard, J.P., Bouain, A., Jarboui, O., Ouannes-Ghorbel, A. et al., 2004. Ichtyofaune autochtone et exotique des côtes Tunisiennes: recensement et biogéographie. Cybium, 28, 315-328.
Brandl, S., Wagner, M., Hofrichter, R., Patzner, R.A., 2011. First record of the clingfish Apletodon dentatus (Gobiesocidae) in the Adriatic Sea and a description of a simple method to collect clingfishes. Bulletin of Fish Biology, 13, 65-69.
Breen, P., Cañadas, A., Ó Cadhla, O., Mackey, M., Scheidat, M. et al., 2017. New insights into ocean sunfish (Mola mola) abundance and seasonal distribution in the northeast Atlantic. Scientific Reports, 7, 2025.
Cerrano, C., Bianchelli, S., Di Camillo, C.G., Torsani, F., Pusceddu, A., 2015. Do colonies of Lytocarpia myriophyllum, L. 1758 (Cnidaria, Hydrozoa) affect the biochemical composition and the meiofaunal diversity of surrounding sediments? Chemistry and Ecology, 31, 1-21.
Cervera, J.L., Calado, G., Gavaia, C., Malaquias, M.A.E., Templado, J. et al., 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín de l’Instituto Español de Oceanografía, 20, 1-122.
Ceyhan, T., Akyol, O., 2014. On the Turkish surface longline fishery targeting swordfish in the Eastern Mediterranean Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14, 825-830.
Collette, B., Heessen, H., 2015. Tetrapturus belone. The IUCN Red List of Threatened Species 2015:e.T170334A48680954.
Collette, B.B., 2016. Scombridae p. 2896-2915. In: The living marine resources of the Eastern Central Atlantic. Volume 4: Bony fishes part 2 (Perciformes to Tetradontiformes) and Sea turtles. Carpenter, K.E., De Angelis, N. (Eds). FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes, Rome.
‏Corsini-Foka, M., Pancucci-Papadopoulou, M.A., 2012. Inventory of Crustacea Decapoda and Stomatopoda from Rhodes Island (Eastern Mediterranean Sea), with emphasis on rare and newly recorded species. Journal of Biological Research, 18, 359-371.
Costello, M.J., Bouchet, P., Boxshall, G., Arvanitidis, C., Appeltans, W., 2020. European Register of Marine Species. http://www.marbef.org/data/erms.php (Accessed 28 April 2020).
Dailianis, T., Akyol, O., Babali, N., Bariche, M., Crocetta, F. et al., 2016. New Mediterranean Biodiversity Records (July 2016). Mediterranean Marine Science, 17, 608-626.
De Carlo, F., Massaro, A., Musumeci, C., Rossetti, I., Sartor, P., Ligas, A., 2017. A new record of Atlantic tripletail, Lobotes surinamensis (Bloch, 1790), in the Ligurian Sea (NW Mediterranean). Journal of Applied Ichthyology, 33, 539-541.
Deidun, A., Vella, P., Sciberras, A., Sammut, R., 2010. New records of Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) in Maltese coastal waters. Aquatic Invasions, 5, S113-S116.
Di Camillo, C.G., Boero, F., Gravili, C., Previati, M., Torsani, F., Cerrano, C., 2013. Distribution, ecology and morphology of Lytocarpia myriophyllum (Cnidaria: Hydrozoa), a Mediterranean Sea habitat former to protect. Biodiversity and Conservation, 22, 773-787.
Di Natale, A., Srour, A, Hattour, A., Keskin, Ç., Idrissi, M., Orsi Relini, L., 2009. Regional study on small tunas in the Mediterranean including the Black Sea. Studies and Reviews. General Fisheries Commission for the Mediterranean, No 85, FAO, Rome, 132 pp.
Dieuzeide, R., Goëau-Brissonière, W., 1951. Les prairies de Zostères naines et de Cymodocés (Mattes) aux environs d’Alger. Bulletin Travaux Station Aquiculture et Pêche Castiglione, 3, 11-53.
Dieuzeide, R., Novella, M., Roland, J., 1955. Catalogue des poissons des côtes algériennes. III. Ostéoptérygiens. Bulletin Travaux Station Aquiculture et Pêche Castiglione, 6, 1-384.
Doderlein, P., 1878-79. Prospetto metodico delle varie specie di pesci riscontrate sin'ora nelle acque marine e fluviali della Sicilia. Prodromo della Fauna Ittiologica Sicula. Catalogo delle relative preparazioni tassidermiche ed anatomiche che si conservano nel museo zoologico-zootomico della R. Università di Palermo. Tipografia del Giornale di Sicilia, Palermo.
Elbaraasi, H., Elabar, B., Elaabidi, S., Bashir, A., Elsilini, O., Shakman, E., Azzurro, E., 2019. Updated checklist of bony fishes along the Libyan coast (southern Mediterranean Sea). Mediterranean Marine Science, 20, 90-105.
Espinosa, J., Ortea-Rato, J., 2001. Moluscos del Mar de Caribe de Costa Rica: desde Cahuita hasta Gandoca. Mollusca of Costa Rica Carribean Sea: from Cahuita to Gandoca. Avicennia, suppl. 4, 1-20.
Froese, R., Pauly, D., 2013. FishBase. www.fishbase.org (Accessed 16 April 2020)
Furfaro, G., Mariottini, P., 2020. A new Dondice Marcus Er. 1958 (Gastropoda: Nudibranchia) from the Mediterranean Sea reveals interesting insights into the phylogenetic history of a group of Facelinidae taxa. Zootaxa, 477731, 1-22.
GBIF, 2020. Global Biodiversity Information Facility. https://www.gbif.org/ (Accessed 25 April 2020)
General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), 2018. Data Collection Reference Framework (DCRF). Version: 19.1. http://www.fao.org (Accessed 20 November 2019)
Gerovasileiou, V, Smith, C.J., Sevastou, K., Papadopoulou, K.-N., Dailianis, T. et al., 2019a. Habitat mapping in the European Seas - is it fit for purpose in the marine restoration agenda? Marine Policy, 106, 103521.
Gerovasileiou, V., Akel, E.H.Kh., Akyol, O., Alongi, G., Azevedo, F., et al., 2017. New Mediterranean Biodiversity Records (July, 2017). Mediterranean Marine Science, 18, 355-384.
Gerovasileiou, V., Smith, C.J., Kiparissis, S., Stamouli, C., Dounas, C., Mytilineou, Ch., 2019b. Updating the distribution status of the critically endangered bamboo coral Isidella elongata (Esper, 1788) in the deep Eastern Mediterranean Sea. Regional Studies in Marine Science, 28, 100610.
Glavičić, I., Kovačić, M., 2016. A quantitative sampling method for assessment of deep cryptobenthic ichthyofauna using trimix diving. Acta Ichthyologia et Piscatoria, Szczecin, 46, 43-47.
Golani, D., Öztürk, B., Basusta, N. (Eds), 2006. The Fishes of the Eastern Mediterranean. Turkish Marine Research Foundation. Istanbul, Turkey, 259 pp.
Grau, A., Massutí, E., Riera, F., Quetglas, A., Grau, A.M., 2000. Primera cita d’un exemplar adult de Luvarus imperialis Rafinesque, ISIO en aigües de Balears (Mediterrania Occidental). Consideracions anatomiques i biologiques. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 43, 91-98.
Grémillet, D., White, C.R., Authier, M., Dorémus, G., Ridoux, V. et al., 2017. Ocean sunfish as indicators for the ‘rise of slime’. Current Biology, 27, R1249-R1267.
Guerrero-Kommritz, J., Rodriguez-Bermudez, A., 2018. Soft-bottom octopods (Cephalopoda: Octopodidae) of the southern Caribbean with the description of a new species of Macrotritopus. Marine Biodiversity, 49, 1197-1215.
Høeg, J., 1995. The biology and life cycle of the Cirripedia Rhizocephala. Journal of the Marine Biological Association, 75, 517-550.
Høeg, J., Lützen, J., 1985. Crustacea Rhizocephala, Marine invertebrates of Scandinavia no. 6, Norwegian University Press, 92 pp.
Irmak, E., Alparslan, M., 2008. A New record for Çanakkale (Turkey) Strait: Luvarus imperialis Rafinesque, 1810 (Pisces: Luvaridae). Journal of Fisheries Sciences.com, 2, 506-509.
Ismiridou, A., Minos, G., Kokokiris, L., Alexandrou, M., Kyriakidou, M., Karidas, T., 2016. Genetic and phenotypic identification of Tylosurus acus imperialis in Thermaikos Gulf, North Aegean Sea. Cahiers de Biologie Marine, 57, 9-15.
Jatta, G., 1896. I Cefalopodi viventi nel Golfo di Napoli. (Sistematica). Fauna und Flora des Golfes von Neapel, 23, 1-268.
Karachle, P., Angelidis, A., Apostolopoulos, G., Ayas, D., Ballesteros, M. et al., 2016. New Mediterranean Biodiversity Records (March 2016). Mediterranean Marine Science, 17, 230-252.
Katsanevakis, S., Poursanidis, D., Hoffman, R., Rizgalla, J., Rothman, S.B.-S. et al., 2020. Unpublished Mediterranean records of marine alien and cryptogenic species. Bioinvasions Records, 9, 165-182.
Kovačić, M., 2005. An annotated checklist of the family Gobiidae in the Adriatic Sea. Annales Series historia naturalis, 15, 21-44.
Kovačić, M., 2008. The key for identification of Gobiidae (Pisces: Perciformes) in the Adriatic Sea. Acta Adriatica, 49, 245-254.
La Mesa, G., Annunziatellis, A., Filidei Jr, E., Fortuna, C.M., 2016. Bycatch of Myliobatid Rays in the Central Mediterranean Sea: the Influence of Spatiotemporal, Environmental, and Operational Factors as Determined by Generalized Additive Modeling. Marine and Coastal Fisheries, 8, 382-394.
Lipej, L., Dobrajc, Z., Castellarin, C., Odorico, R., Dulčić, J., 2007. New records of some rare and less-known fishes in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic). Annales, Series Historia Naturalis, 17, 171-176.
Martín-Hervás, M.R., Carmona, L., Jensen, K.R., Licchelli, C., Vitale, F. et al., 2020. Description of a new pseudocryptic species of Elysia Risso, 1818 (Heterobranchia, Sacoglossa) in the Mediterranean Sea. Bulletin of Marine Science, 96, 127-144.
Melo-Merino, S.M., Reyes-Bonilla, H., Lira-Noriega, A., 2020. Ecological niche models and species distribution models in marine environments: A literature review and spatial analysis of evidence. Ecological Modelling, 415, 108837.
Moro, L., Ortea, J., 2015. Nuevos taxones de babosas marinas de las islas Canarias y de Cabo Verde (Mollusca: Heterobranchia). Vieraea, 43, 21-86.
Mouritsen, K.N., Geyti, S.N.S., Lützen, J., Høeg, J.T., Glenner, H., 2018. Population dynamics and development of the rhizocephalan Sacculina carcini, parasitic on the shore crab Carcinus maenas. Diseases of Aquatic Organisms, 131, 199-211.
Mytilineou, C., Akel, E., Babali, N., Balistreri, P., Bariche, M. et al., 2016. New Mediterranean Biodiversity Records (November, 2016). Mediterranean Marine Science, 17, 794-821.
Naef, A., 1923. Die Cephalopoden. Fauna und Flora des Golfes von Neapel, 35, 1-863.
Nakamura, I., 1985. FAO species catalogue. Vol. 5. Billfishes of the world. An annotated and illustrated catalogue of marlins, sailfishes, spearfishes and swordfishes known to date. FAO Fisheries Synopsis 125, FAO, Rome, 65 pp.
Norman, M.D., Finn, J.K., Hochberg, F.G., 2016. Family Octopodidae. In: Cephalopods of the world. An annotated and illustrated catalogue of species known to date. Vol. 3. Jereb, P., Ro¬per, C.F.E., Norman, M.D., Finn, J.K. (Eds). FAO Species Catalogue for Fishery Purposes, 4, 36-¬215.
Øksnebjerg, B., 2000. The Rhizocephala (Crustacea: Cirripedia) of the Mediterranean and Black Seas: Taxonomy, Biogeography and Ecology. Israel Journal of Zoology, 46, 1-102.
Ortea, J.A., Perez, J.M., Llera E., 1982. Molluscos Opistobranquios recolectados durante el Plan de Bentos Circuncanario. Doridacea: primera parte. Cuadernos del Crinas, 3, 1-48.
Papaconstantinou, C., 2014. Fauna Graeciae. An updated checklist of the fishes in the Hellenic Seas. Monographs on Marine Sciences, 7, HCMR, Athens, 340 pp.
Perrone, A.S., 1985. Una nuova specie di Nudibranchi Doridiani del litorale salentino: Taringa pinoi n. sp. Thalassia Salentina, 15, 75-88.
Pontes, M., 2020. Dondice trainitoi in OPK-Opisthobranquis. https://opistobranquis.info/en/lfIET (Accessed 5 May 2020)
Pope, E.C., Hays, G.C., Thys, T.M., Doyle, T.K., Sims, D.W. et al., 2010. The biology and ecology of the ocean sunfish Mola mola: a review of current knowledge and future research perspectives. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 20, 471-487.
Potter, I.F., Howell, W.H., 2011. Vertical movement and behavior of the ocean sunfish, Mola mola, in the northwest Atlantic. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 396, 138-146.
Relini, G., 2010. Cirripedia. Biologia Marina Mediterranea, 17, 466-470.
Riedl, R., 1983. Fauna und flora der Mittelmeeres. Paul Parey, Hamburg and Berlin, Deutschland, 836 pp.
Rossi, S., Bramanti, L., Gori, A., Orejas, C. (Eds), 2017. Marine animal forests: the ecology of benthic biodiversity hotspots. Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 1366 pp.
Saruwatari, T., López, J.A., Pietsch, T.W., 1997. Cyanine blue: a versatile and harmless stain for specimen observation. Copeia, 4, 840-841.
Serena, F., 2005. Field identification guide to the sharks and rays of the Mediterranean and Black Sea. FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes, Rome, 97 pp.
Skopis, H., 2019. Swordfish killed by swimmers on a beach in Chalkida, Greece. GreekReporter.com. https://greece.greekreporter.com/2019/07/13/swordfish-killed-by-swimmers-on-a-beach-in-chalkida-greece/ (Accessed 2 May 2020).
Soufi-Kechaou, E., Ounifi-Ben Amor, K., Ben Souissi, J., Rafrafi-Nouira, S., Capapé, C., 2018. Additional record of tripletail Lobotes surinamensis (Osteichthyes: Lobotidae) in Tunisian waters (central Mediterranean Sea). Annales, Series Historia Naturalis, 28, 37-42.
Stamouli, C., Akel, E.H.Kh., Azzurro, E., Bakiu, R., Bas, A.A. et al., 2017. New Mediterranean Biodiversity Records (December 2017). Mediterranean Marine Science, 18, 534-556.
Terribile, K., Evans, J., Knittweis, L., Schembri, P.J., 2016. Maximising MEDITS: Using data collected from trawl surveys to characterise the benthic and demersal assemblages of the circalittoral and deeper waters around the Maltese Islands (Central Mediterranean). Regional Studies in Marine Science, 3, 163-175.
Tiralongo, F., Messina, G., Coco, S., Lombardo, B.M., 2018. On the presence of a well-established population of Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) in the Central Mediterranean Sea. ANNALES Series Historia Naturalis, 28, 31-36.
Trainito, E., Doneddu, M., 2014. Nudibranchi del Mediterraneo. Il Castello, Cornaredo, 192 pp.
Walls, R.H.L., Buscher, E., 2016. The IUCN Red List of Threatened Species. https://www.iucnredlist.org (Accessed 18 November 2019)
Werner, M., 2001. Prevalence of the parasite Sacculina carcini Thompson 1836 (Crustacea, Rhizocephala) on its host crab Carcinus maenas (L.) on the west coast of Sweden. Ophelia, 55, 101-110.
Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J., Tortonese, E. (Eds), 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Vols. I-III, UNESCO, Paris, 1473 pp.
WoRMS Editorial Board, 2020. World Register of Marine Species. http://www.marinespecies.org (Accessed 3 February 2020).
Zorica, B., Cikes Kec, V., Pallaoro, A., Zanki, K., Brzulja, G., Kraljevic, V., 2016. First record of agujon needlefish, Tylosurus acus imperialis (Rafinesque, 1810) (Osteichthyes: Belonidae) in the Croatian part of the Adriatic Sea. Acta Adriatica, 57, 183-186.
Most read articles by the same author(s)