(1)
KALOGIANNI, E.; KOUTSIKOS, N.; VARDAKAS, L.; GIAKOUMI, S.; CHATZINIKOLAOU, Y.; OIKONOMOU, A. Impacts of the Alien Mosquitofish on the Abundance and Condition of Two Mediterranean Native Fish. Medit. Mar. Sci. 2019, 20, 727-735.