ZOTOU, MARIA, PAVLOS GKRANTOUNIS, ELPIDA KARADIMOU, KONSTANTINOS TSIRINTANIS, MARIA SINI, DIMITRIS POURSANIDIS, MARTA AZZOLIN, THANOS DAILIANIS, ELENI KYTINOU, YIANNIS ISSARIS, VASILIS GERAKARIS, MARIA SALOMIDI, POLY LARDI, ALEXIS RAMFOS, VASILIS AKRIVOS, EFTHIMIOS SPINOS, CHARALAMPOS DIMITRIADIS, DIMITRIS PAPAGEORGIOU, ATHANASIOS LATTOS, IOANNIS A. GIANTSIS, BASILE MICHAELIDIS, VASILIKI VASSILOPOULOU, ANASTASIA MILIOU, and STELIOS KATSANEVAKIS. “Pinna Nobilis in the Greek Seas (NE Mediterranean): On the Brink of Extinction?”. Mediterranean Marine Science 21, no. 3 (September 15, 2020): 575–591. Accessed March 29, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hcmr-med-mar-sc/article/view/23777.