[1]
Efthymiou, M. 2001. Cursing with a Message: the Case of Georgios Karaiskakis in 1823. Historein. 2, (May 2001), 173–182. DOI:https://doi.org/10.12681/historein.121.