[1]
Seirinidou, V. 2013. Review of Joakim Radkau’s Wood: A History. Historein. 13, (Sep. 2013), 114–118. DOI:https://doi.org/10.12681/historein.180.