(1)
Ioannidou, A. Review of Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jarosław Ławski and Katarzyna Tomaszuk, eds., Filhellenizm W Polsce: Rekonesans. Historein 2022, 20.