Ioannidou, A. (2022). Review of Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jarosław Ławski and Katarzyna Tomaszuk, eds., Filhellenizm w Polsce: Rekonesans. Historein, 20(2). https://doi.org/10.12681/historein.25395