Ioannidou, Alexandra. 2022. “Review of Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jarosław Ławski and Katarzyna Tomaszuk, eds., Filhellenizm W Polsce: Rekonesans”. Historein 20 (2). https://doi.org/10.12681/historein.25395.