Ioannidou, A. (2022) “Review of Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jarosław Ławski and Katarzyna Tomaszuk, eds., Filhellenizm w Polsce: Rekonesans”, Historein, 20(2). doi: 10.12681/historein.25395.