[1]
A. Ioannidou, “Review of Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jarosław Ławski and Katarzyna Tomaszuk, eds., Filhellenizm w Polsce: Rekonesans”, Historein, vol. 20, no. 2, Aug. 2022.