Seirinidou, V. “Review of Joakim Radkau’s Wood: A History”. Historein, vol. 13, Sept. 2013, pp. 114-8, doi:10.12681/historein.180.