Ioannidou, A. “Review of Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jarosław Ławski and Katarzyna Tomaszuk, eds., Filhellenizm W Polsce: Rekonesans”. Historein, vol. 20, no. 2, Aug. 2022, doi:10.12681/historein.25395.