Ioannidou, Alexandra. “Review of Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jarosław Ławski and Katarzyna Tomaszuk, eds., Filhellenizm W Polsce: Rekonesans”. Historein 20, no. 2 (August 27, 2022). Accessed May 29, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/historein/article/view/25395.