| More
Vol 17, No 2 (2018)

Editorial Committee: Photini Danou, Ada A. Dialla, Giorgos Plakotos, Aimilia Salvanou, Elias Stouraitis, Athena Syriatou

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Image: Pantelis Chandris, "Ο Ερωτών" [The Quester, 2006]

Table of Contents

INTRODUCTION

 

ARTICLES

Alexis Franghiadis
Katerina Georgiou Papari
Pedro Telles da Silveira
Asko Nivala, Hannu Salmi, Jukka Sarjala
Nasser Maleki, Mohammad Javad Haj'jari

BOOK REVIEWS

Costas Gaganakis
Lena Liapi
Konstantina Zanou
Ada A. Dialla
Riki Van Boeschoten
Stelios Lekakis
Kimon Markatos
Danae Karydaki

IN MEMORIAM

Angeliki Spiropoulou