[1]
Χριστακοπούλου Α.Α. και Αλεξανδρόπουλος Γ. 2019. Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σχολικό εκφοβισμό και για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείρισή του. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 8, 1 (Ιουλίου 2019), 41–62. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.19440.