[1]
Λάππα (Lappa) Χ. (Christina) Σ., Μαντζίκος (Mantzikos) Κ. (Constantinos) N. και Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos) Σ. (Stefanos) 2019. Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 8, 1 (Μαρτίου 2019), 1–16. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.19473.