[1]
Λάππα (Lappa) Χ. (Christina) Σ. και Μαντζίκος (Mantzikos) Κ. (Constantinos) N. 2019. Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 8, 1 (Μαΐου 2019), 17–40. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.19492.