[1]
Δεσλή (Desli) Δ. (Despina) και Αγγέλη Χ.-Ε. 2019. Η αντιμεταθετική ιδιότητα ως μέσο ενίσχυσης των νοερών υπολογισμών πρόσθεσης των μικρών παιδιών. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 8, 1 (Σεπτεμβρίου 2019), 63–76. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.20055.