[1]
Δημοπούλου Ι.Δ. και Φρούντα Μ. 2019. Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 8, 1 (Οκτωβρίου 2019), 129–144. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.20214.