[1]
Βλάχου Ε. και Μάνεσης Ν. 2019. Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 8, 1 (Σεπτεμβρίου 2019), 77–91. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.20495.