[1]
Καλλιοντζή Β. και Ιορδανίδης Γ. 2019. Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 8, 1 (Οκτωβρίου 2019), 112–128. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.20797.