[1]
Ζάραγκας (Zaragas) Χ. (Harilaos) και Γκατζόγια (Gkatzogia) Δ. (Dimitra) Ν. (Nikolaos) 2019. Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 8, 1 (Νοεμβρίου 2019), 145–162. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.20808.