[1]
Γιατρά Α.Α., Βενετσάνου Φ.Δ. και Κουτσούμπα Μ.Ι. 2019. Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 8, 1 (Δεκεμβρίου 2019), 163–181. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.20870.