[1]
Ζάννη Α. και Τελειώνη Δ. 2023. Εμείς και οι άλλοι, ταυτότητα και μνήμη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα:: Μια εκπαιδευτική δράση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 12, 2 (Ιουλίου 2023), 70–101. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.34134.