(1)
Χριστακοπούλου Α. Α.; Αλεξανδρόπουλος Γ. Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σχολικό εκφοβισμό και για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείρισή του. HJRE 2019, 8, 41-62.