(1)
Λάππα (Lappa) Χ. (Christina) Σ.; Μαντζίκος (Mantzikos) Κ. (Constantinos) N. Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης. HJRE 2019, 8, 17-40.