(1)
Δημοπούλου Ι. Δ.; Φρούντα Μ. Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου. HJRE 2019, 8, 129-144.