(1)
Βλάχου Ε.; Μάνεσης Ν. Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών. HJRE 2019, 8, 77-91.