(1)
Καλλιοντζή Β.; Ιορδανίδης Γ. Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών. HJRE 2019, 8, 112-128.