(1)
Ζάραγκας (Zaragas) Χ. (Harilaos); Γκατζόγια (Gkatzogia) Δ. (Dimitra) Ν. (Nikolaos). Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. HJRE 2019, 8, 145-162.