(1)
Γιατρά Α. Α.; Βενετσάνου Φ. Δ.; Κουτσούμπα Μ. Ι. Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων. HJRE 2019, 8, 163-181.