(1)
Ζάννη Α.; Τελειώνη Δ. Εμείς και οι άλλοι, ταυτότητα και μνήμη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα:: Μια εκπαιδευτική δράση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. HJRE 2023, 12, 70-101.