Δημοπούλου Ι. Δ., & Φρούντα Μ. (2019). Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 129–144. https://doi.org/10.12681/hjre.20214