Ζάραγκας (Zaragas) Χ. (Harilaos), & Γκατζόγια (Gkatzogia) Δ. (Dimitra) Ν. (Nikolaos). (2019). Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 145–162. https://doi.org/10.12681/hjre.20808