Γιατρά Α. Α., Βενετσάνου Φ. Δ., & Κουτσούμπα Μ. Ι. (2019). Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 163–181. https://doi.org/10.12681/hjre.20870