Στεφανοπούλου (Stefanopoulou) Σ. (Sofia); Τσατήρη (Tsatiri) Μ. (Maria); Κουμζής (Koumzis) Ι. (Ioannis). Ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτά. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 32–52, 2017. DOI: 10.12681/hjre.10834. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/10834. Acesso em: 9 αυγούστου. 2022.