Χριστακοπούλου Α. Α.; Αλεξανδρόπουλος Γ. Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σχολικό εκφοβισμό και για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείρισή του. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 41–62, 2019. DOI: 10.12681/hjre.19440. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/19440. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.