Λάππα (Lappa) Χ. (Christina) Σ.; Μαντζίκος (Mantzikos) Κ. (Constantinos) N. Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 17–40, 2019. DOI: 10.12681/hjre.19492. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/19492. Acesso em: 31 ιανουαρίου. 2023.