Δεσλή (Desli) Δ. (Despina); Αγγέλη Χ.-Ε. Η αντιμεταθετική ιδιότητα ως μέσο ενίσχυσης των νοερών υπολογισμών πρόσθεσης των μικρών παιδιών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 63–76, 2019. DOI: 10.12681/hjre.20055. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20055. Acesso em: 14 αυγούστου. 2022.