Δημοπούλου Ι. Δ.; Φρούντα Μ. Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 129–144, 2019. DOI: 10.12681/hjre.20214. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20214. Acesso em: 9 αυγούστου. 2022.