Βλάχου Ε.; Μάνεσης Ν. Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 77–91, 2019. DOI: 10.12681/hjre.20495. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20495. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.