Καλλιοντζή Β.; Ιορδανίδης Γ. Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 112–128, 2019. DOI: 10.12681/hjre.20797. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20797. Acesso em: 17 αυγούστου. 2022.